Already registered ? Log in

Search >Point of interest >belgique >anvers62 Result(s)


Type of objectLocalization

image utilisateur
/ 6 years / 0 m

Begijnhofmuseum

Dames in een zwart habijt en een witte kap, die soms opdraven in stripverhalen: als we niet opletten is dit het beeld dat jongeren in de toekomst...Read more

Lat : 51.326758Lng : 4.943093
0 m
image utilisateur
image utilisateur
/ 6 years / 0 m

Stadsarchief

Op zoek naar informatie over een persoon, een plaats, een gebeurtenis uit het verleden van Turnhout en de regio?  In de leeszaal van het Stadsarchief...Read more

Lat : 51.322803Lng : 4.948028
0 m
image utilisateur
image utilisateur
/ 6 years / 0 m

De Warande

In principe is de Warande ten tijde van EXPO 58 ontstaan. Of het idee althans. In 1956 startte Turnhout onderhandelingen over de aankoop van gronden...Read more

Lat : 51.324028Lng : 4.94344
0 m
image utilisateur
image utilisateur
/ 6 years / 0 m

St-Pieterskerk

Van de eerste kerk (einde 13de eeuw of vroeger) getuigt alleen nog het onderste gedeelte van de 62 m. hoge toren. De bouw van de huidige kerk verliep...Read more

Lat : 51.323102Lng : 4.948696
0 m
image utilisateur
image utilisateur
/ 6 years / 0 m

Kasteel van de hertogen van Brabant

Het kasteel van de hertogen van Brabant heeft een lange en bewogen geschiedenis. Wellicht dateert het gebouw uit het begin van de dertiende eeuw....Read more

Lat : 51.324696Lng : 4.94596
0 m
image utilisateur
image utilisateur
/ 6 years / 0 m

Theobalduskapel

De Theobalduskapel is de oudste kapel van de stad. Ze heeft een hoog- en laatgotische stijl met als bekende kenmerk een zaalkerkje met laatgotisch...Read more

Lat : 51.328775Lng : 4.949733
0 m
image utilisateur
image utilisateur
/ 6 years / 0 m

Paterspand

In 1897, na een onderbreking van 100 jaar, vestigde de Minderbroederorde zich terug in Turnhout. Hiervoor werd een nieuw complex gebouwd dat bestond...Read more

Lat : 51.326976Lng : 4.949603
0 m
image utilisateur
image utilisateur
/ 6 years / 0 m

Meduceum

Op 11 november 2003 overlijdt dokter Paul Janssen onverwacht in Rome. Enkele dagen later kondigt burgemeester Marcel Hendrickx aan dat, op initiatief...Read more

Lat : 51.325517Lng : 4.943421
0 m
image utilisateur
image utilisateur
/ 6 years / 0 m

Historische Drukkerij

De Historische Drukkerij toont de ontwikkelingen in het drukkersambacht. Deze geschiedenis wordt via verschillende kamers getoond. De zetterij laat...Read more

Lat : 51.321382Lng : 4.965082
0 m
image utilisateur
image utilisateur
/ 6 years / 0 m

Station

In 1855 opent de spoorlijn Turnhout-Herentals-Lier, en bouwt men het eerste station van Turnhout. Het treinnetwerk wordt vanaf dan geleidelijk uitgebreid...Read more

Lat : 51.322959Lng : 4.938327
0 m
image utilisateur