Already registered ? Log in
Reserva dos Miñarzos

Reserva dos Miñarzos

Os Miñarzos que é a primeira Reserva de Interese Pesqueiro da costa atlántica na península Ibérica, foi creada por iniciativa da confraría de pescadores de Lira e biólogos mariños. O obxectivo da reserva é regular as actividades pesqueiras para conservar as especies explotadas, co fin de garantir a sustentabilidade do ecosistema mariño. Ao limitar o acceso e regular as actividades extractivas conséguese que as especies poidan alcanzar maiores tallas, o cal é importante pois a maior talla maior número de ovos por posta. Aos posibles beneficios relacionados coas pesqueiras súmanse outra seria de vantaxes para o ecosistema, como a conservación dos hábitats e o aumento da biodiversidade. Para garantir a mellor xestión conta con vixilancia marítima terrestre,un posto de control de capturas no porto, e un censo de embarcacións que poden pescar dentro da reserva, pertencentes a varias confrarías das próximas á área protexida.

Os Miñarzos ocupa unha extensión de 2.074 hectáreas, nela existen dúas reservas integrais, que ocupan unhas 79 hectáreas. Dentro da zona de reserva defínense medidas máis restritivas que as establecidas pola normativa pesqueira xeral, referidas a períodos de actividade, tamaños mínimos dos exemplares e cotas de captura por barco. Nas reservas integrais está prohibida toda actividade extractiva e a realización de actividades subacuáticas, unicamente permítense con permiso expreso actividades con fins científicos. En todo o ámbito da reserva mariña está prohibida a pesca submarina, pero permítese o mergullo de recreo, de observación e por suposto fotográfico, exceptuando as referidas reservas integrais. A confraría de Lira( Mardelira) promove a valorización da cultura da pesca mediante o proxecto Mardelira, que permite coñecer como é unha xornada normal de traballo no mar e a vida dun pequeno porto pesqueiro. Ademais organiza talleres de pesca para escolares, roteiros guiados e saídas en barcos para pescadores deportivos de cana nas que se práctica a pesca sen morte.

Technical information

Lat : 42.8162501Lng : -9.1439003
2 years