Already registered ? Log in
RECOMENDACION COVID-19

RECOMENDACION COVID-19

TEN EN CONTA As SEGUINTES MEDIDAS PREVENTIVAS PARA GOZAR DA TÚA VISITA DE BETANZOS:


O uso da máscara é obrigatorio.
Evita tocar paneis informativos, varandas, etc.
Garda as distancias de seguridade de 2 metros.
Non permanezas moito tempo nun mesmo lugar para evitar masificación.
Desinfecta as mans con frecuencia. Usa preferiblemente xel hidroalcohólico.
Chama ao 112 se notas síntomas como febre, tos ou dificultades para respirar.


 

Technical information

Lat : 43.2784298Lng : -8.2131234
1 year

Lodgings nearby