Already registered ? Log in
KULTURVANDRING RINDÖ   -   8  Röräng och jordbruket

KULTURVANDRING RINDÖ - 8 Röräng och jordbruket

KULTURVANDRING RINDÖ   -   8

Röräng och jordbruket

Småjordbruk och fiske var huvudnäringen för de flesta rindöbor innan Försvarets etablering på ön runt förra sekelskiftet.               
Många blev sen civilanställda hos Kronan, eller gjorde dagsverken. Officerarna kom oftast utifrån.

När marken väster om Rindöby delades 1895 ålades flera att flytta ut och bygga sig en egen mangårdsbyggnad. Här i Röräng byggde familjen Lundin upp sin gård. Vyn härifrån ned mot vattnet är sig mycket lik från den tiden.

Runt Röräng och Rindöby har civilsamhället och jordbruket en lång egen tradition. Fortfarande kan du här känna en fläkt av småjordbruk i enkel skärgårdsmiljö. Läs gärna reportaget i tidningen Skärgården via länk nedan.

Redan under fransk-tyska kriget på 1870-talet började försvarsmakten expropriera vissa byggnader och delar av många jordbruksfastigheter för bland annat bygge av pjäsbatterierna, vilket var helt enligt regelboken. Under första världskriget fortsatte detta. Det tog sen lång tid innan dessa åtgärder var färdigförhandlade med berörda fastighetsägare.

 

Läs mer och se fler gamla foton på länken via QR-koden.                    
Där finns också en karta med alla tjugo skyltars placering.                
Hela kulturvandringen finns på www.rindoborna.se.

 

 

Lat : 59.4016Lng : 18.3971
0 m
353 d

Be the first to comment !

By going on your visit, you accept the use of cookies improving your navigation. Click here to know more. You can also refuse personalized ads.