Already registered ? Log in
Sjöhistoriska Museet

Sjöhistoriska Museet


 

I Sjöhistoriska museets samling är den äldsta modellen ett votivskepp, Storkyrkoskeppet, från 1600-talet. Modellen har tidigare hängt i Storkyrkan i Stockholm och är en av de äldsta örlogsfartygsmodellerna i världen.

Flera av museets äldre modeller kommer från svenska flottans samling som byggdes upp under 1700-talet och från den internationellt kände fartygskonstruktören Fredrik Henrik af Chapman. Här finns till exempel svenska örlogsfartyg.

Merparten av modellerna som finns i museets samling tillverkades dock mellan 1800 och 1950. De har kommit till museet som gåvor, köp, depositioner och genom egen tillverkning. Här finns alltifrån de första ångfartygen till ubåtar.

Lat : 59.3325Lng : 18.1156
0 m
2 years

Be the first to comment !

By going on your visit, you accept the use of cookies improving your navigation. Click here to know more. You can also refuse personalized ads.