Already registered ? Log in
Domkyrkan

Domkyrkan


 

Uppsala domkyrka är en katedral i blandad gotisk stil (huvudsakligen en nygotisk tegelefterbildning av fransk höggotik runt en medeltida stomme). Den är domkyrka i ärkestiftet, församlingskyrkaför Uppsala domkyrkoförsamling och rikshelgedom för Svenska kyrkan. Den vigdes 1435 åt Sankt Erik, Sankt Olof och Sankt Laurentius som skyddspatroner.

Kyrkan är tillsammans med Nidarosdomen i Trondheim ochMariakyrkan i Gdansk den största i Nordeuropa (och störst i Norden; 118,7 meter lång och lika hög i de båda västtornen), och den största av dess klockor, kallad Storan, är Sveriges största kyrkklocka.

Varje år besöker ca. en halv miljon människor Uppsala domkyrka.[källa behövs] Bland kyrkoskatterna finns bl a det förgyllda skrinet med Erik den heliges reliker som står invid högaltaret. ÄvenGustav Vasa och Carl von Linné är begravda i Uppsala domkyrka. I norra tornet finns idag ett museum med kyrkliga textilier. Vid den södra portalen finns en uppsättning stenfigurer ifrån 1300-talet och ovanför den finns även Sonens fönster som är Sveriges största kyrkfönster (totalt 119 kvadratmeter).

 

Vill du veta mera http://www.uppsaladomkyrka.se/

Lat : 59.8584Lng : 17.6333
0 m
2 years

Be the first to comment !

By going on your visit, you accept the use of cookies improving your navigation. Click here to know more. You can also refuse personalized ads.